གཙོ་ཉར།
ཉར་ཚགས།
འབྲེལ་བ།
འཚོལ། [ཞིབ་འཚོལ།]
སྟབས་བདེའི་ལེའུ།
 
མཉེན་ཆས་གསར་བ།
2018-04-26
2018-04-03
2018-03-10
2018-01-19
2017-10-08
2017-09-08
2017-09-06
2017-07-06
2017-07-06
2017-07-06
2017-07-04
2017-07-04
2017-05-14
  མཉེན་ཆས་འོས་སྦྱོར།
ཧི་མ་ལ་ཡ།
Isoརྒྱལ་སྤྱིའི་ཚད་ལྡན་ཡིག་མཛོད་ཀྱི་ཐོག་མ།
སྨོན་ལམ་གཏག་ཆས་ ༣ པ།
ཡིད་སྨོན་འཆོར་སའི་མཛད་རྗེས་རླབས་ཆེན།
དྲ་བདག་ལས་ཤག
དྲ་ཚིགས་དང་མཉེན་ཆས་རིན་མེད་བཟོ་སྐྲུན།
UTFC
བོད་ཡིག་ཨང་སྒྲིག་བརྗེ་སྒྱུར་གྱི་སྐར་མ་འོད་ཆེན།
ཨང་སྒྲིག་ཀུན་སྒྱུར།
བོད་ཡིག་ཨང་ཚབ་བརྗེ་སྒྱུར་གྱི་རྟ་ནག་འཚུབ་འགྲོས།
བོད་ཡིག་OCR
པར་རིས་ཡི་གེར་སྒྱུར་བའི་སྒྱུ་འཁྲུལ་གྱི་གཡུག་གུ།
བོད་ཡིག་Office
བོད་ཡིག་Officeགཞུང་སྒྲུབ་ཀྱི་ལག་ཆ་ཐོག་མ།
 ནང་རྒྱལ་མཉེན་གསར།
 ཕྱི་རྒྱལ་མཉེན་གསར།
 བོད་འགྱུར་མཉེན་གསར།
 སྤྱིའི་ཕབ་ལེན་མང་བ།
 ཟླ་འདིར་རྒྱུག་ཆེ་བ།
 གཟའ་འདིར་རྒྱུག་ཆེ་བ།
 གསལ་བྱེད་ནས་འཚོལ།
 མཛའ་འབྲེལ།
Copyright © 2011-2017 Bodyig.net All Rights Reserved.

甘公网安备 62302702270011号